Slovo předsedy

14.09.2013 18:01

Až budete číst tyto řádky, bude náš web již v provozu a Vy se budete moci jím procházet a pomáhat nám jej vytvářet. Všechno bude jen a jen na nás. Ale nedalo mi to, abych dnes, kdy je web z vetší části hotov poděkoval některým lidem za jejich pomoc. V první řadě Lucce, za to, že mi dala tuto šanci, abych FK zprovoznil. Pomohlo k tomu několik fotek, které jsem vyfotil a respektoval to, na čem jsme se dohodli. Poznal jsem Lucku jako člověka velmi vnímavého, slušného, naslouchajícího. Za to vše si ji vážím a myslím to upřímně.

Děkuji jednomu člověku, který mi chybí a který by měl velikou radost. Pak musím poděkovat Jakubovi za kontrolu webu a připomínky v realizaci, to samé pak Lukášovi. Velké díky patří Martinovi, za návrhy záložek, rozvrhů hodin, a dovytváření webu. Sám bych to určitě nezvládl v tak krátké době. Další díky patří Kubovi za vyhledávání fotek a rozhovorů. A pak taky Aniččce a Martě,...

Doufám, že se nám všem bude naše práce líbit, že nám napíšete co se Vám líbí a co ne, abychom jsme dělali jen to, co nás všechny bude bavit.

Lucka si zaslouží jen to nejlepší od nás, tak pojďme do toho, ať má radost, že jsme fajn parta lidí, co táhne za jeden provaz.

Petr